13/03/2020

Cấu trúc 7 thông điệp gửi 7 Hội Thánh (Kh 2–3)Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 13 tháng 03 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Nơi chốn và nội dung 7 thông điệp
    1. Địa danh 7 Hội Thánh
    2. Nội dung 7 thông điệp gửi 7 Hội Thánh
        1) Gửi Hội Thánh Ê-phê-xô (Kh 2,1-7)
        2) Gửi Hội Thánh Xi-miếc-na (Kh 2,8-11)
        3) Gửi Hội Thánh Péc-ga-mô (Kh 2,12-17)
        4) Gửi Hội Thánh Thy-a-ti-ra (Kh 2,18-29)
        5) Gửi Hội Thánh Xác-đê (Kh 3,1-6)
        6) Gửi Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a (Kh 3,7-13)
        7) Gửi Hội Thánh Lao-đi-ki-a (Kh 3,14-22)
II. Cấu trúc 7 thông điệp
    1. Nơi nhận thông điệp
    2. Danh hiệu của Đức Giê-su Phục Sinh
    3. Lời xét xử
    4. Lời hứa ban thưởng
    5. Mời gọi lắng nghe
Kết luận

Dẫn nhập

Ngoài Lời tựa (1,1-3) và Lời kết (22,6-21), sách Khải Huyền cấu trúc thành hai phần lớn: (1) Viết cho bảy Hội Thánh (1,4–3,22) và (2) Các thị kiến (4,1–22,5). Nội dung 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh nói với 7 Hội Thánh được ngôn sứ Gio-an thuật lại trong Kh 2–3. Hai chương này thuộc thể văn trình thuật cho biết phần nào tình trạng và hoàn cảnh của 7 Hội Thánh ở vùng Tiểu Á. Phần các thị kiến gồm 18 chương (Kh 4,1–22,5) dài hơn nhiều so với phần viết cho 7 Hội Thánh (ch. 2–3). Tuy vậy nội dung Kh 2–3 rất quan trọng để hiểu toàn bộ sách Khải Huyền. Có thể nói 18 chương trong phần thị kiến (Kh 4,1–22,5) soi sáng và làm rõ 2 chương trong phần thông điệp gửi 7 Hội Thánh (Kh 2–3). Ngược lại, nhiều chi tiết trong phần thông điệp (Kh 2–3) giúp hiểu hình ảnh và biểu tượng trong phần các thị kiến (Kh 4,1–22,5). Nhằm tìm hiểu cấu trúc 7 thông điệp gửi 7 Hội Thánh, bài viết trình bày hai phần: (I) nơi chốn và nội dung 7 thông điệp; (II)  cấu trúc 7 thông điệp theo dàn bài chung. Nếu gặp những từ ngữ khó hiểu trong bản văn, xin xem chú thích trong Sách Khải Huyền Hy Lạp – Việt.

I. Nơi chốn và nội dung 7 thông điệp

Phần này (1) xác định địa danh 7 Hội Thánh và (2) trích dẫn nội dung 7 thông điệp.

    1. Địa danh 7 Hội Thánh

Sách Khải Huyền thuật lại 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh cho 7 Hội Thánh: (1) Ê-phê-xô, (2) Xi-miếc-na, (3) Péc-ga-mô, (4) Thy-a-ti-ra, (5) Xác-đê, (6) Phi-la-đen-phi-a, (7) Lao-đi-ki-a. Những bản đồ dưới đây cho biết vị trí 7 Hội Thánh ở vùng Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay) vào thời đế quốc Rô-ma, thế kỷ thứ I.

Đế quốc Rô Ma thế kỷ I

Vùng Tiểu Á và phía Đông biển Địa Trung Hải

Vị trí 7 Hội Thánh ở Tiểu Á

Nếu như sách Khải Huyền được viết khoảng năm 90–95, xem bài: “Tác giả, niên biểu, độc giả, thể văn sách Khải Huyền”, thì lúc bấy giờ vùng Tiểu Á đã có nhiều cộng đoàn Ki-tô hữu. Trong ba chuyến hành trình tuyền giáo, Phao-lô đã rao giảng ở Ê-phê-xô trong hành trình truyền giáo thứ 3 vào năm 54–58. Sau đó Phao-lô viết “thư gửi tín hữu Ê-phê-xô”. Xem vị trí 7 hội thánh và 4 hành trình của Phao-lô trong bản đồ dưới đây:
    2. Nội dung 7 thông điệp gửi 7 Hội Thánh

Phần này trích dẫn 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh gửi 7 Hội Thánh. Xem Sách Khải Huyền Hy Lạp – Việt.

        1) Gửi Hội Thánh Ê-phê-xô (Kh 2,1-7)

Kh 2,1-7: “1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Ê-phê-xô. Đấng cầm trong tay hữu của Người bảy ngôi sao, Đấng đi giữa bảy trụ đèn bằng vàng, nói thế này: 2 Ta biết những công việc của ngươi, nỗi vất vả và lòng kiên trì của ngươi, và ngươi không thể chứa chấp những kẻ ác, ngươi đã thử thách những kẻ tự xưng là tông đồ mà không phải và ngươi đã nhận thấy họ là những kẻ nói dối. 3 Ngươi có lòng kiên trì và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi. 4 Nhưng Ta có điều trách ngươi: Ngươi đã để mất tình yêu ban đầu của ngươi. 5 Vậy ngươi hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và hãy làm những công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi, và Ta sẽ lấy trụ đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải. 6 Nhưng ngươi có điều này: Ngươi ghét các việc của nhóm Ni-cô-la mà chính Ta cũng ghét. 7 Ai tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ cho người ấy ăn quả từ cây sự sống, cây ở trong vườn ngự uyển của Thiên Chúa.”

        2) Gửi Hội Thánh Xi-miếc-na (Kh 2,8-11)

Kh 2,8-11: “8 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Xi-miếc-na. Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã lại sống, nói thế này: 9 Ta biết sự gian truân và nghèo khó của ngươi – nhưng thực ra ngươi giàu có – và biết lời vu khống từ những kẻ xưng mình là Do Thái mà không phải, nhưng là hội đường của Xa-tan. 10 Đừng sợ những gì ngươi sắp chịu đau khổ. Này, quỷ sắp tống một số trong các ngươi vào ngục để các ngươi bị thử thách và các ngươi sẽ có gian truân mười ngày. Các ngươi hãy trung thành cho đến chết, và Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. 11 Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh. Ai thắng sẽ không hề bị làm hại bởi cái chết thứ hai.”

        3) Gửi Hội Thánh Péc-ga-mô (Kh 2,12-17)

Kh 2,12-17: “12 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Péc-ga-mô. Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén nói thế này: 13 Ta biết ngươi sống ở đâu, ở nơi ngai của Xa-tan, biết ngươi giữ danh của Ta và không chối bỏ lòng tin vào Ta, cả trong những ngày của An-ti-pa, chứng nhân của ta, người trung tín của Ta, mà đã bị giết bên các ngươi, ở nơi Xa-tan cư ngụ. 14 Nhưng Ta có ít điều trách ngươi: Ở đó, ngươi có những kẻ giữ đạo lý của Bi-lơ-am, người đã dạy Ba-lác gieo cớ vấp ngã cho con cái Ít-ra-en ăn thịt cúng và gian dâm. 15 Cũng vậy, chính nơi ngươi cũng có những kẻ giữ đạo lý của nhóm Ni-cô-la giống như thế. 16 Vậy ngươi hãy hối cải; bằng không, Ta đến ngay với ngươi và Ta sẽ giao chiến với chúng bằng lưỡi gươm từ miệng Ta. 17 Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh. Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ấy man-na giấu kín và Ta sẽ ban cho người ấy một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có viết một tên mới mà không ai biết, ngoại trừ người lãnh nhận.”

        4) Gửi Hội Thánh Thy-a-ti-ra (Kh 2,18-29)

Kh 2,18-29: “18 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thy-a-ti-ra. Con Thiên Chúa, Đấng có cặp mắt như ngọn lửa và hai bàn chân giống như đồng đỏ, nói thế này: 19 Ta biết những công việc của ngươi, biết lòng mến, lòng tin, sự phục vụ, lòng kiên trì của ngươi và những công việc cuối cùng của ngươi nhiều hơn trước kia. 20 Nhưng Ta có điều trách ngươi: Ngươi cho phép người đàn bà I-de-ven, người tự xưng mình là nữ ngôn sứ, bà ấy giảng dạy và mê hoặc các tôi tớ của Ta để họ gian dâm và ăn thịt cúng. 21 Ta đã cho bà ấy thời gian để hối cải, nhưng bà ấy không muốn hối cải, bỏ sự gian dâm của mình. 22 Này, Ta tống bà ấy vào giường bệnh và những kẻ ngoại tình với bà ấy vào sự gian truân lớn lao, nếu chúng không hối cải, bỏ những công việc của bà ấy. 23 Con cái của bà ấy, Ta sẽ giết chết. Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng chính Ta là Đấng dò thấu trí hiểu và con tim, và Ta sẽ trả cho các ngươi, từng người một, theo những công việc của các ngươi. 24 Nhưng Ta nói với các ngươi, những người còn lại ở Thy-a-ti-ra, những người không giữ đạo lý ấy, những người không biết đến ‘những sự thâm sâu của Xa-tan’ như chúng nói; Ta không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25 Nhưng hãy nắm giữ cái các ngươi đang có, cho tới khi Ta đến. 26 Người chiến thắng, người tuân giữ cho đến cùng những công việc của Ta, Ta sẽ ban cho người ấy quyền hành trên các dân nước 27 và người ấy sẽ chăn dắt chúng bằng trượng sắt như người ta đập vỡ các đồ dùng bằng đất nung. 28 Như chính Ta đã nhận từ nơi Cha của Ta, Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy. 29 Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”

        5) Gửi Hội Thánh Xác-đê (Kh 3,1-6)

Kh 3,1-6: “1 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Xác-đê. Đấng có bảy Thần Khí của Thiên Chúa và bảy ngôi sao nói thế này: Ta biết những công việc của ngươi, biết ngươi có danh là ngươi đang sống, nhưng ngươi là kẻ chết. 2 Hãy canh thức và hãy củng cố những gì còn lại sắp chết, vì Ta nhận thấy những công việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta. 3 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã lãnh nhận và nghe thế nào, hãy tuân giữ và hãy hối cải. Vậy, nếu ngươi không canh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không hề biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi. 4 Nhưng có một ít người tại Xác-đê đã không làm nhơ bẩn áo của họ, họ sẽ cùng đi với Ta, mặc áo trắng, vì họ xứng đáng. 5 Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng và Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi sách sự sống, Ta sẽ nhìn nhận tên của người ấy trước mặt Cha của Ta và trước các thiên sứ của Người. 6 Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”

        6) Gửi Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a (Kh 3,7-13)

Kh 3,7-13: “7 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi-a: Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng giữ chìa khoá vua Đa-vít, Đấng mở ra thì không ai đóng lại được và đóng lại thì không ai mở ra được, nói thế này: 8 Ta biết những công việc của ngươi, này, Ta để phía trước ngươi một cánh cửa đã mở mà không ai có thể đóng nó lại, bởi vì ngươi có ít năng lực, nhưng ngươi đã giữ lời của Ta và đã không chối bỏ danh của Ta. 9 Này Ta sẽ cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Xa-tan, những kẻ xưng mình là Do Thái, mà không phải, nhưng chúng nói dối. Này Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục dưới chân ngươi và nhận biết rằng chính Ta đã yêu mến ngươi. 10 Vì ngươi đã giữ lời dạy kiên trì của Ta, chính Ta cũng sẽ giữ ngươi tránh khỏi giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu để thử thách những người cư ngụ trên mặt đất. 11 Ta đến ngay, hãy giữ cái ngươi đang có để không ai lấy mất triều thiên của ngươi. 12 Ai thắng, Ta sẽ làm người ấy thành cột trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề đi ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Thiên Chúa của Ta, tên Thành đô Thiên Chúa của Ta Giê-ru-sa-lem mới xuống từ trời, từ Thiên Chúa của Ta, và tên mới của Ta. 13 Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”

        7) Gửi Hội Thánh Lao-đi-ki-a (Kh 3,14-22)

Kh 3,14-22: “14 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-ki-a. Đấng A-men, Chứng Nhân trung thành và chân thật, là Khởi Nguyên mọi thụ tạo của Thiên Chúa, nói thế này: 15 Ta biết những công việc của ngươi: Ngươi chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hoặc nóng. 16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. 17 Ngươi nói rằng: ‘Tôi giàu có, tôi đã trở nên giàu có, tôi chẳng cần chi’; và ngươi không biết rằng chính ngươi là kẻ khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, đui mù và trần truồng. 18 Ta khuyên ngươi mua nơi Ta vàng đã được tôi luyện trong lửa để trở nên giàu có; mua áo trắng để mặc và sự xấu hổ vì sự trần truồng của ngươi không bị tỏ lộ; mua thuốc xức đôi mắt của ngươi để ngươi nhìn thấy. 19 Phần Ta, mọi kẻ Ta thương mến thì Ta răn bảo và Ta dạy dỗ. Vậy, ngươi hãy nhiệt thành và hãy hối cải. 20 Này đây Ta đứng trước cửa và Ta gõ. Ai nghe tiếng của Ta và mở cửa, Ta sẽ đi vào với người ấy, Ta sẽ dùng bữa tối với người ấy và người ấy với Ta. 21 Ai thắng, Ta sẽ cho người ấy ngồi với Ta trên ngai của Ta, cũng như chính Ta đã thắng và Ta ngồi với Cha của Ta trên ngai của Người. 22 Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”

II. Cấu trúc 7 thông điệp

7 thông điệp có  cấu trúc giống nhau với năm mục:


Vào ngày của Chúa, ngôn sứ Gio-an đã xuất thần và nghe đằng sau một tiếng lớn như tiếng kèn (1,10) nói rằng: “Điều ngươi thấy, hãy ghi vào sách và gửi cho bảy Hội Thánh: Ê-phê-xô, Xi-miếc-na, Péc-ga-mô, Thy-a-ti-ra, Xác-đê, Phi-la-đen-phi-a và Lao-đi-ki-a” (1,11). Sau thị kiến mở đầu (Kh 1,9-20), ngôn sứ Gio-an thuật lại 7 thông điệp của Đức Giê-su Phục Sinh theo dàn bài chung với 5 mục: (1) Nơi nhận thông điệp. 7 thông điệp đều mở đầu bằng câu: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại…” (2) Danh hiệu của Đức Giê-su Phục Sinh. Mỗi thông điệp trình bày những tước hiệu khác nhau về Đức Giê-su, diễn tả nhiều khía cạnh về căn tính và quyền năng của Đức Giê-su Phục Sinh. Chính Người là Đấng trực tiếp nói lời xét xử, động viên và ban thưởng. (3) Lời xét xử. Mục này gồm các ý: (+) khen ngợi, (+) động viên trung tín, (-) khiển trách hay (+) mời gọi hối cải. Không phải thông điệp nào cũng theo thứ tự này, xem chi tiết dưới đây. (4) Lời hứa ban thưởng được đặt trước hoặc sau lời mời lắng nghe. (5) Mời gọi lắng nghe. Trong ba thông điệp đầu, lời “mời gọi lắng nghe” đặt trước “lời hứa ban thưởng”. Trong bốn thông điệp sau, lời “mời gọi lắng nghe” để cuối thông điệp.

Phần sau trình bày 7 thông điệp theo năm mục trên. Điều này giúp độc giả tóm kết nội dung mặc khải qua ba điểm: (1) tổng hợp các tước hiệu Đức Giê-su Phục Sinh; (2) hiểu hoàn cảnh khác nhau của 7 Hội Thánh; (3) lời Đấng Phục Sinh xét xử, khen ngợi, khiển trách, động viên và hứa ban thưởng cho 7 Hội Thánh cũng là lời Đấng Phục Sinh gửi tới Hội Thánh ngày nay và độc giả mọi nơi, mọi thời.

    1. Nơi nhận thông điệp

Lời mở đầu thông điệp gửi 7 Hội Thánh:

1) 2,1a: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Ê-phê-xô.”
2) 2,8a: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Xi-miếc-na.”
3) 2,12a: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Péc-ga-mô.”
4) 2,18a: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Thy-a-ti-ra.”
5) 3,1a: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Xác-đê.”
6) 3,7a: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi-a.
7) 3,14a: “Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-ki-a.”

“Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh…” Kiểu nói này được giải thích trong thị kiến mở đầu ở 1,20: Đây là mầu nhiệm của bảy ngôi sao mà ngươi (Gio-an) đã thấy trên tay hữu Ta (Đức Giê-su, Đấng Hằng Sống), và bảy trụ đèn bằng vàng: Bảy ngôi sao là các thiên sứ của bảy Hội Thánh và bảy trụ đèn là bảy Hội Thánh.” Các vị thiên sứ này bảo trợ và phù hộ các Hội Thánh.

    2. Danh hiệu của Đức Giê-su Phục Sinh

Mỗi thông điệp mặc khải những danh hiệu khác nhau cho thấy sự phong phú về ngôn từ diễn tả căn tính Đức Giê-su:

1) Hội Thánh Ê-phê-xô. 2,1b: “Đấng cầm trong tay hữu của Người bảy ngôi sao, Đấng đi giữa bảy trụ đèn bằng vàng, nói thế này:…”
2) Hội Thánh Xi-miếc-na. 2,8b: “Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng, Đấng đã chết và đã lại sống, nói thế này:…”
3) Hội Thánh Péc-ga-mô. 2,12b: “Đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc bén nói thế này:…”
4) Hội Thánh Thy-a-ti-ra. 2,18b: “Con Thiên Chúa, Đấng có cặp mắt như ngọn lửa và hai bàn chân giống như đồng đỏ, nói thế này:…”
5) Hội Thánh Xác-đê. 3,1b: “Đấng có bảy Thần Khí của Thiên Chúa và bảy ngôi sao nói thế này:… ”
6) Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a. 3,7b: “Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng giữ chìa khoá vua Đa-vít, Đấng mở ra thì không ai đóng lại được và đóng lại thì không ai mở ra được, nói thế này:…”
7) Hội Thánh Lao-đi-ki-a. 3,14b: “Đấng A-men, Chứng Nhân trung thành và chân thật, Khởi Nguyên mọi thụ tạo của Thiên Chúa, nói thế này:…”

    3. Lời xét xử

Lời xét xử gồm các ý: (+) khen ngợi, (+) động viên trung tín,  (-) khiển trách (+) mời gọi hối cải.

        1) Hội Thánh Ê-phê-xô

(+) Khen ngợi. 2,2-3: “2 Ta biết những công việc của ngươi, nỗi vất vả và lòng kiên trì của ngươi, và ngươi không thể chứa chấp những kẻ ác, ngươi đã thử thách những kẻ tự xưng là tông đồ mà không phải và ngươi đã nhận thấy họ là những kẻ nói dối. 3 Ngươi có lòng kiên trì và đã chịu khổ vì danh Ta mà không mệt mỏi.”

(-) Khiển trách. 2,4: “Nhưng Ta có điều trách ngươi: Ngươi đã để mất tình yêu ban đầu của ngươi.”

(+) Mời gọi hối cải. 2,5: “Vậy ngươi hãy nhớ lại xem ngươi đã từ đâu rơi xuống, hãy hối cải và hãy làm những công việc ban đầu. Nếu không, Ta sẽ đến với ngươi, và Ta sẽ lấy trụ đèn của ngươi khỏi chỗ của nó, nếu ngươi không hối cải.”

(+) Khen ngợi. 2,6: “Nhưng ngươi có điều này: Ngươi ghét các việc của nhóm Ni-cô-la mà chính Ta cũng ghét.”

        2) Hội Thánh Xi-miếc-na

(+) Khen ngợi. 2,9: “Ta biết sự gian truân và nghèo khó của ngươi – nhưng thực ra ngươi giàu có – và biết lời vu khống từ những kẻ xưng mình là Do Thái mà không phải, nhưng là hội đường của Xa-tan.”

(+) Động viên trung tín. 2,10a: “Đừng sợ những gì ngươi sắp chịu đau khổ. Này, quỷ sắp tống một số trong các ngươi vào ngục để các ngươi bị thử thách và các ngươi sẽ có gian truân mười ngày. Các ngươi hãy trung thành cho đến chết…” Câu 2,10b là lời hứa ban thưởng trình bày sau.

        3) Hội Thánh Péc-ga-mô

(+) Khen ngợi. 2,13: “Ta biết ngươi sống ở đâu, ở nơi ngai của Xa-tan, biết ngươi giữ danh của Ta và không chối bỏ lòng tin vào Ta, cả trong những ngày của An-ti-pa, chứng nhân của ta, người trung tín của Ta, mà đã bị giết bên các ngươi, ở nơi Xa-tan cư ngụ.”

(-) Khiển trách. 2,14: “Nhưng Ta có ít điều trách ngươi: Ở đó, ngươi có những kẻ giữ đạo lý của Bi-lơ-am, người đã dạy Ba-lác gieo cớ vấp ngã cho con cái Ít-ra-en ăn thịt cúng và gian dâm. 15 Cũng vậy, chính nơi ngươi cũng có những kẻ giữ đạo lý của nhóm Ni-cô-la giống như thế.”

(+) Mời gọi hối cải. 2,16: “Vậy ngươi hãy hối cải; bằng không, Ta đến ngay với ngươi và Ta sẽ giao chiến với chúng bằng lưỡi gươm từ miệng Ta.”

        4) Hội Thánh Thy-a-ti-ra

(+) Khen ngợi. 2,19: “Ta biết những công việc của ngươi, biết lòng mến, lòng tin, sự phục vụ, lòng kiên trì của ngươi và những công việc cuối cùng của ngươi nhiều hơn trước kia.”

(-) Khiển trách. 2,20: “Nhưng Ta có điều trách ngươi: Ngươi cho phép người đàn bà I-de-ven, người tự xưng mình là nữ ngôn sứ, bà ấy giảng dạy và mê hoặc các tôi tớ của Ta để họ gian dâm và ăn thịt cúng.”

(+) Mời gọi hối cải. 2,21-23: “21 Ta đã cho bà ấy thời gian để hối cải, nhưng bà ấy không muốn hối cải, bỏ sự gian dâm của mình. 22 Này, Ta tống bà ấy vào giường bệnh và những kẻ ngoại tình với bà ấy vào sự gian truân lớn lao, nếu chúng không hối cải, bỏ những công việc của bà ấy. 23 Con cái của bà ấy, Ta sẽ giết chết. Tất cả các Hội Thánh sẽ biết rằng chính Ta là Đấng dò thấu trí hiểu và con tim, và Ta sẽ trả cho các ngươi, từng người một, theo những công việc của các ngươi.”

(+) Động viên trung tín. 2,24-25: “24 Nhưng Ta nói với các ngươi, những người còn lại ở Thy-a-ti-ra, những người không giữ đạo lý ấy, những người không biết đến ‘những sự thâm sâu của Xa-tan’ như chúng nói; Ta không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25 Nhưng hãy nắm giữ cái các ngươi đang có, cho tới khi Ta đến.”

        5) Hội Thánh Xác-đê

(-) Khiển trách. 3,1c: “Ta biết những công việc của ngươi, biết ngươi có danh là ngươi đang sống, nhưng ngươi là kẻ chết.”

(+) Mời gọi hối cải. 3,2-3: “2 Hãy canh thức và hãy củng cố những gì còn lại sắp chết, vì Ta nhận thấy những công việc của ngươi không được hoàn hảo trước mặt Thiên Chúa của Ta. 3 Vậy hãy nhớ lại ngươi đã lãnh nhận và nghe thế nào, hãy tuân giữ và hãy hối cải. Vậy, nếu ngươi không canh thức, Ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không hề biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi.”

(+) Khen ngợi. 3,4: “Nhưng có một ít người tại Xác-đê đã không làm nhơ bẩn áo của họ, họ sẽ cùng đi với Ta, mặc áo trắng, vì họ xứng đáng.”

        6) Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a

(+) Khen ngợi. 3,8: “Ta biết những công việc của ngươi, này, Ta để phía trước ngươi một cánh cửa đã mở mà không ai có thể đóng nó lại, bởi vì ngươi có ít năng lực, nhưng ngươi đã giữ lời của Ta và đã không chối bỏ danh của Ta.”

(+) Động viên trung tín. 3,9-11: “9 Này Ta sẽ cho ngươi những kẻ thuộc hội đường của Xa-tan, những kẻ xưng mình là Do Thái, mà không phải, nhưng chúng nói dối. Này Ta sẽ làm cho chúng đến và phủ phục dưới chân ngươi và nhận biết rằng chính Ta đã yêu mến ngươi. 10 Vì ngươi đã giữ lời dạy kiên trì của Ta, chính Ta cũng sẽ giữ ngươi tránh khỏi giờ thử thách sắp xảy đến trên toàn cõi địa cầu để thử thách những người cư ngụ trên mặt đất. 11 Ta đến ngay, hãy giữ cái ngươi đang có để không ai lấy mất triều thiên của ngươi.”

        7) Hội Thánh Lao-đi-ki-a

(-) Khiển trách. 3,15-17: “15 Ta biết những công việc của ngươi: Ngươi chẳng lạnh cũng chẳng nóng. Phải chi ngươi lạnh hoặc nóng. 16 Nhưng vì ngươi hâm hẩm, chẳng nóng cũng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta. 17 Ngươi nói rằng: ‘Tôi giàu có, tôi đã trở nên giàu có, tôi chẳng cần chi’; và ngươi không biết rằng chính ngươi là kẻ khốn khổ, đáng thương, nghèo nàn, đui mù và trần truồng.”

(+) Mời gọi hối cải. 3,18-19: “18 Ta khuyên ngươi mua nơi Ta vàng đã được tôi luyện trong lửa để trở nên giàu có; mua áo trắng để mặc và sự xấu hổ vì sự trần truồng của ngươi không bị tỏ lộ; mua thuốc xức đôi mắt của ngươi để ngươi nhìn thấy. 19 Phần Ta, mọi kẻ Ta thương mến thì Ta răn bảo và Ta dạy dỗ. Vậy, ngươi hãy nhiệt thành và hãy hối cải.”

(+) Động viên trung tín. 3,20: “Này đây Ta đứng trước cửa và Ta gõ. Ai nghe tiếng của Ta và mở cửa, Ta sẽ đi vào với người ấy, Ta sẽ dùng bữa tối với người ấy và người ấy với Ta.”

    4. Lời hứa ban thưởng

1)  Hội Thánh Ê-phê-xô. 2,7b: “Đối với người chiến thắng, Ta sẽ cho người ấy ăn quả từ cây sự sống, cây ở trong vườn ngự uyển của Thiên Chúa.”

2) Hội Thánh Xi-miếc-na. 2,10b: “Ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống.” 2,11b: “Ai thắng sẽ không hề bị làm hại bởi cái chết thứ hai.”

3) Hội Thánh Péc-ga-mô. 2,17a: “Đối với người chiến thắng, Ta sẽ ban cho người ấy man-na giấu kín và Ta sẽ ban cho người ấy một viên sỏi trắng, trên sỏi đó có viết một tên mới mà không ai biết, ngoại trừ người lãnh nhận.”

4) Hội Thánh Thy-a-ti-ra. 2,26-28: “26 Người chiến thắng, người tuân giữ cho đến cùng những công việc của Ta, Ta sẽ ban cho người ấy quyền hành trên các dân nước 27 và người ấy sẽ chăn dắt chúng bằng trượng sắt như người ta đập vỡ các đồ dùng bằng đất nung. 28 Như chính Ta đã nhận từ nơi Cha của Ta, Ta sẽ ban Sao Mai cho người ấy.”

5) Hội Thánh Xác-đê. 3,5: “Như thế, ai thắng sẽ được mặc áo trắng và Ta sẽ không xoá tên người ấy khỏi sách sự sống, Ta sẽ nhìn nhận tên của người ấy trước mặt Cha của Ta và trước các thiên sứ của Người.”

6) Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a. 3,12: “Ai thắng, Ta sẽ làm người ấy thành cột trụ trong Đền Thờ Thiên Chúa của Ta, người ấy sẽ không hề đi ra khỏi đó nữa. Ta sẽ ghi trên người ấy danh Thiên Chúa của Ta, tên Thành đô Thiên Chúa của Ta Giê-ru-sa-lem mới xuống từ trời, từ Thiên Chúa của Ta, và tên mới của Ta.”

7) Hội Thánh Lao-đi-ki-a. 3,21: “Ai thắng, Ta sẽ cho người ấy ngồi với Ta trên ngai của Ta, cũng như chính Ta đã thắng và Ta ngồi với Cha của Ta trên ngai của Người.”

    5. Mời gọi lắng nghe

1) Hội Thánh Ê-phê-xô. 2,7a: “Ai tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
2) Hội Thánh Xi-miếc-na. 2,11a: “Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
3) Hội Thánh Péc-ga-mô. 2,17a: “Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
4) Hội Thánh Thy-a-ti-ra. 2,29: “Ai có tai hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
5) Hội Thánh Xác-đê. 3,6: “Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
6) Hội Thánh Phi-la-đen-phi-a. 3,13: “Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”
7) Hội Thánh Lao-đi-ki-a. 3,22: “Ai có tai, hãy nghe điều Thần Khí nói với các Hội Thánh.”

Kết luận

Tại sao 7 thông điệp gửi 7 Hội Thánh mà không phải là 6 hay 8? Số 7 biểu tượng sự hoàn hảo, viên mãn. Vì thế, 7 thông điệp gửi cho 7 Hội Thánh, cũng là 7 thông điệp viết cho tất cả Hội Thánh đang gặp khó khăn thử thách trong đế quốc Rô-ma thời đó và Hội Thánh qua mọi thời đại. Đối với độc giả, vấn đề của 7 Hội Thánh có thể cũng là vấn đề của cộng đoàn mình, của thời đại mình. Như thế, đọc chung các đề tài của 7 thông điệp như trên có nhiều ý nghĩa:

1) Thông điệp gửi cho 7 Hội Thánh, cũng là thông điệp gửi cho từng Hội Thánh và cho từng độc giả. Đặc biệt tất cả “lời xét xử” trên đây nói trực tiếp với độc giả.

2) Nhiều tước hiệu của Đức Giê-su Phục Sinh được trình bày trong 7 thông điệp cho thấy sự phong phú trong cách diễn tả nguồn gốc và căn tính của Đức Giê-su. Mỗi tước hiệu nói về một khía cạnh diễn tả quyền năng của Người trên mọi thế lực trần gian.

3) Hoàn cảnh của 7 Hội Thánh khác nhau, cũng là hoàn cảnh đa dạng của các cộng đoàn tín hữu. Cách đọc trên giúp độc giả nhận ra những chi tiết mà độc giả hay cộng đoàn tín hữu ngày nay đang trải qua.

4) Các lời hứa ban thưởng phong phú đa dạng dành cho tất cả những ai trung tín và bền đỗ đến cùng. Lời hứa này có giá trị ở mọi nơi, mọi thời.

5) Với 7 lần mời gọi lắng nghe dành cho 7 Hội Thánh, độc giả được mời gọi lắng nghe đến 7 lần! Bản văn mời gọi độc giả đọc đi, đọc lại, đọc kỹ để hiểu lời mặc khải, không chỉ trong 7 thông điệp mà còn trong toàn bộ sách Khải Huyền.

Sách Khải Huyền dùng ngôn ngữ biểu tượng và các điển tích trong Cựu Ước, nhất là trong văn chương Khải Huyền Do Thái, chẳng hạn “bảy trụ đèn bằng vàng” (2,1), “cây sự sống trong vườn ngự uyển của Thiên Chúa” (2,7), “cái chết thứ hai” (2,11), “man-na giấu kín” (2,17), “viên sỏi trắng” (2,17) v.v... Đồng thời trong 7 thông điệp còn có những gợi ý về bối cảnh lịch sử qua những thuật ngữ riêng. Chẳng hạn “nhóm Ni-cô-la” (2,6.15), “hội đường của Xa-tan” (2,9), “đạo lý của Bi-lơ-am” (2,14), “gian dâm và ăn thịt cúng” (2,14.20)  v.v... độc giả có thể đọc chú thích trong bản dịch Sách Khải Huyền Hy Lạp – Việt để hiểu ý nghĩa các kiểu nói trên. Về các con số và màu sắc, xem các bài viết: “Ý nghĩa các con số”, “ý nghĩa màu sắc” trong sách Khải Huyền./.   

2 nhận xét:

 1. Cha đã giải thích ý nghĩa của số 7 trong văn chương khải huyền Do Thái tượng trưng cho sự hoàn hảo cũng như ý nghĩa của kim loại vàng như là sự trang trọng và uy nghi .Xin cha cho biết thêm vì sao tác giả dùng hình ảnh chân đèn bảy ngọn bằng vàng để tượng trưng cho 7 Hội thánh.
  Con cám ơn cha

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong câu hỏi độc giả nói tới “hình ảnh chân đèn bảy ngọn bằng vàng”. Chân đèn bảy ngọn, tiếng Hip-ri là “menorah”, là biểu tượng của Do Thái Giáo và gắn liền với phụng vụ Do Thái được mô tả trong sách Xuất Hành (Xh 25,31-40).

   Sách Khải Huyền không nói tới “chân đèn bảy ngọn” mà nói về “bảy trụ đèn” (1,12.20a.20b; 2,1) tách rời nhau, biểu tượng 7 Hội Thánh. Đức Giê-su Phục Sinh là “Đấng đi giữa bảy trụ đèn bằng vàng” (2,1c), nghĩa là Người hiện diện giữa các Hội Thánh. Sách Khải Huyền còn dùng hình ảnh “Bảy ngọn đuốc cháy sáng trước ngai, đó là bảy thần khí của Thiên Chúa” (4,5). Sách Khải Huyền dùng hình ảnh phụng tự ở Đền Thờ Giê-su-ra-lem trong Cựu Ước để mô tả “Thành Giê-ru-sa-lem mới” theo Tân Ước. Cảm ơn độc giả Ngọc Lan có câu hỏi hay, làm rõ từ ngữ dùng trong sách Khải Huyền.

   Xóa