Bài viết GaBài viết về Tin Mừng Gio-an 

theo đoạn văn và theo đề tài


ĐOẠN VĂN

Ga 1,1-13. Lời - Đức Giê-su là sự sống và là ánh sáng cho loài người.

- Ga 1,6-8. Gio-an và Đức Giê-su (Ga 1,6-8.19-28).

- Ga 1,6-8. Lời chứng của Gio-an (Ga 1,6-9.19-34; 3,31-36; 5,33).
- Ga 1,14. Thấy và nghe Lời Nhập Thể (Ga 1,14.18).
- Ga 1,18. Thấy và nghe Lời Nhập Thể (Ga 1,14.18).
- Ga 1,19-28. Gio-an và Đức Giê-su (Ga 1,6-8.19-28).

- Ga 1,19-34. Lời chứng của Gio-an (Ga 1,6-9.19-34; 3,31-36; 5,33).
- Ga 1,21. Gio-an không là và là Ê-li-a, mâu thuẫn hay bổ sung? (Ga 1,21; Mt 11,14).

Ga 13,1-32. Giờ đã đến. Nhân vật, thời gian, không gian.
Ga 14,15-24. Yêu mến và giữ các điều răn thì được gì?
Ga 15,9-13. Dòng chảy tình yêu giữa Chúa Cha, Đức Giê-su, các môn đệ.ĐỀ TÀI

Ánh sáng - bóng tối. Ngày - đêm
Bánh

Biết 

Gio-an (Tẩy Giả)
Gio-an không là và là Ê-li-a, mâu thuẫn hay bổ sung? (Ga 1,21; Mt 11,14).
Gio-an và Đức Giê-su (Ga 1,6-8.19-28).
Lời chứng của Gio-an (Ga 1,6-9.19-34; 3,31-36; 5,33).


Giu-đa

Hôn nhân và gia đình
Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-an.


Khủng hoảng và giải phápn


Ma-ria Mác-đa-laNhị nguyên

Nước

Ni-cô-đê-mô
Ni-cô-đê-mô, hành trình từ đêm tối đến ánh sáng (Ga 2,23–3,12. 7,48-52; 19,39-40).

Pa-rác-lê (Paraklêtos)

Phi-la-tô


Ta là (egô eimi) 

Thương Khó và Phục Sinh

Tin

Tình yêu, tình bạn

Xa-tan, quỷ

  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét