20/09/2019

Giới thiệu sách: Nghe và thấy trong Tin Mừng Gio-anHình bìa:
Tr.1: Tranh minh họa hồ Si-lô-am (Ga 9,7)
Tr.4: Địa điểm khảo cổ các bậc thang hồ Si-lô-am tại Giê-ru-sa-lem.


22/04/2019

Ý nghĩa từ Ha-lê-lui-aEmail: josleminhthong@gmail.com
Thứ hai tuần bát nhật Phục Sinh, ngày 22/04/2019.

28/01/2019

Livre : Qui est le disciple que Jésus aimait ?, Éditions du Cerf, 2019

Joseph LÊ MINH THÔNG, Qui est le disciple que Jésus aimait ?, 
(Collection: Lire la Bible n. 195), Paris, Éditions du Cerf, 2019, 160 p.

Sur web Éditions du Cerf :