23/05/2023

Sách: Chú giải Tin Mừng Gio-an, tập 3


Giu-se Lê Minh Thông, Chú giải Tin Mừng Gio-an,
tập 3, Ga 4,1–5,47,
Hà Nội, Nxb. Hồng Đức, 2023, 820 tr.
ISBN: 978-604-398-496-5.22/02/2022

Sách: Chú giải Tin Mừng Gio-an, tập 2


Giu-se Lê Minh Thông, Chú giải Tin Mừng Gio-an,
tập 2, Ga 2,23–3,36, 
Hà Nội, Nxb Hồng Đức, 2022, 600 tr. 
ISBN: 978-604-351-318-9. Giá bìa: 160.000 VNĐ.
20/04/2021

Sách: Chú giải Tin Mừng Gio-an, tập 1


Giu-se Lê Minh Thông, Chú giải Tin Mừng Gio-an, 
tập 1, Ga 1,1–2,22, 
Hà Nội, Nxb Hồng Đức, 2021, 600 tr.
ISBN: 978-604-321-293-8. Giá bìa: 150.000 VNĐ.
23/06/2020

Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự, nhận lại gấp trăm
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Bản văn, bối cảnh và cấu trúc Mc 10,17-31
    1. Bản văn
    2. Bối cảnh
    3. Cấu trúc
II. Phân tích
    1. “Của cải” và “làm môn đệ Đức Giê-su” (10,17-22)
    2. Vào Vương Quốc Thiên Chúa (10,23-27)
    3. Phần thưởng dành cho môn đệ (10,28-30)
    4. Nguyên tắc: “Đứng đầu – đứng chót” (10,31)
Kết luận
    Thư mục

16/06/2020

Mc 4,1-9. Dụ ngôn gieo giốngNgày 16 tháng 06 năm 2020. 


Nội dung 

Dẫn nhập
I. Giảng dạy bằng dụ ngôn (4,1-34)
   1. Bối cảnh dụ ngôn gieo giống (Mc 4,1-9)
   2. Hai kiểu cấu trúc Mc 4,1-34
   3. Một số từ khóa trong Mc 4,1-34
II. Phân tích dụ ngôn gieo giống (Mc 4,1-9)
   1. Cấu trúc dụ ngôn (4,1-9)
   2. Phân biệt “Vương Quốc Thiên Chúa” và “Nước Trời”
   3. Giải thích bản văn Mc 4,1-9
Kết luận


Mc 4,10-12. Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và những kẻ ở ngoàiNgày 16 tháng 06 năm 2020. 


Nội dung 

Dẫn nhập
1. Bối cảnh Mc 4,10-12
2. “Những kẻ ở ngoài” ở 4,11 là ai?
3. Giải thích bản văn Mc 4,10-12.
Kết luận


Mc 4,13-20. Áp dụng dụ ngôn gieo giốngNgày 16 tháng 06 năm 2020. 


Nội dung 

Dẫn nhập
1. Cấu trúc 4,13 và tầm quan trọng dụ ngôn gieo giống.
2. So sánh dụ ngôn (4,3-8) và áp dụng (4,14-20)
3. Giải thích đoạn văn Mc 4,14-20
4. Các loại đất trong dụ ngôn là ai?
5. Dụ ngôn gieo giống và độc giả
Kết luận