Sách
Các loại sách

      I. Phương pháp phân tích bản văn
[1] Phân tích thuật chuyện và cấu trúc áp dụng vào TM thứ tư, 2010, 228 tr.

      II. Tin Mừng Gio-an và Ba thư

      III. Sách Khải Huyền

      IV. Tin Mừng Mác-cô

      V. Học tiếng Hy-Lạp

      VI. Sách tiếng Pháp
[14] Qui est le disciple que Jésus aimait ?2019, 160 p.

Độc giả cần sách tiếng Việt có thể liên lạc qua
email: josleminhthong@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét