09/11/2011

Tìm hiểu Tin Mừng Lu-caBài viết theo đoạn văn và theo đề tài

Theo đoạn văn


Thanh tẩy bên trong và bên ngoài (Lc 11,37-41)