11/11/2011

Tìm hiểu Tin Mừng Gio-an
Bài viết theo đoạn văn và theo đề tài

THEO ĐOẠN VĂN

- Ga 1,1-13. LỜI (LOGOS) là sự sống, là ánh sáng cho loài người.
- Ga 1,6-8.19-28: Làm chứng về Ánh Sáng và giới thiệu Đức Giê-su cho mọi người.THEO ĐỀ TÀI

Ánh sáng - bóng tối. Ngày - đêm
Bánh

Biết 

Gio-an Tẩy Giả

Giu-đa

Hôn nhân và gia đình
- Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-an.

La-da-rô

Ma-ria Mác-đa-laNhị nguyên

Nước

Ni-cô-đê-mô

Pa-rác-lê (Paraklêtos)

Phi-la-tô


Ta là (egô eimi) 

Thần khí (pneuma)

Thương Khó và Phục Sinh

Tin

Tình yêu, tình bạn

Xa-tan, quỷ