20.4.21

Sách: Chú giải TM Gio-an, tập 1, Ga 1,1 - 2,22

 


Giu-se Lê Minh Thông, Chú giải Tin Mừng Gio-an,
tập 1: Ga 1,1–2,22, Hà Nội, Nxb Hồng Đức, 2021, 600 tr.
ISBN: 978-604-321-293-8. Giá bìa: 150.000 ĐVN.

23.6.20

Mc 10,17-31. Từ bỏ mọi sự, nhận lại gấp trăm
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 23 tháng 06 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Bản văn, bối cảnh và cấu trúc Mc 10,17-31
    1. Bản văn
    2. Bối cảnh
    3. Cấu trúc
II. Phân tích
    1. “Của cải” và “làm môn đệ Đức Giê-su” (10,17-22)
    2. Vào Vương Quốc Thiên Chúa (10,23-27)
    3. Phần thưởng dành cho môn đệ (10,28-30)
    4. Nguyên tắc: “Đứng đầu – đứng chót” (10,31)
Kết luận
    Thư mục

16.6.20

Mc 4,1-9. Dụ ngôn gieo giốngNgày 16 tháng 06 năm 2020. 


Nội dung 

Dẫn nhập
I. Giảng dạy bằng dụ ngôn (4,1-34)
   1. Bối cảnh dụ ngôn gieo giống (Mc 4,1-9)
   2. Hai kiểu cấu trúc Mc 4,1-34
   3. Một số từ khóa trong Mc 4,1-34
II. Phân tích dụ ngôn gieo giống (Mc 4,1-9)
   1. Cấu trúc dụ ngôn (4,1-9)
   2. Phân biệt “Vương Quốc Thiên Chúa” và “Nước Trời”
   3. Giải thích bản văn Mc 4,1-9
Kết luận

Mc 4,10-12. Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa và những kẻ ở ngoàiNgày 16 tháng 06 năm 2020. 


Nội dung 

Dẫn nhập
1. Bối cảnh Mc 4,10-12
2. “Những kẻ ở ngoài” ở 4,11 là ai?
3. Giải thích bản văn Mc 4,10-12.
Kết luận

Mc 4,13-20. Áp dụng dụ ngôn gieo giốngNgày 16 tháng 06 năm 2020. 


Nội dung 

Dẫn nhập
1. Cấu trúc 4,13 và tầm quan trọng dụ ngôn gieo giống.
2. So sánh dụ ngôn (4,3-8) và áp dụng (4,14-20)
3. Giải thích đoạn văn Mc 4,14-20
4. Các loại đất trong dụ ngôn là ai?
5. Dụ ngôn gieo giống và độc giả
Kết luận


30.5.20

Mác-cô, Tin Mừng của sự ngạc nhiênTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 30 tháng 05 năm 2020.


Nội dung
Dẫn nhập
    1. Động từ “thambeô” (kinh ngạc, sững sờ, kinh hoàng)
    2. Động từ “ekplêssô” (sửng sốt, kinh ngạc)
    3. Động từ “thaumazô” (kinh ngạc, ngạc nhiên)
    4. Động từ “existêmi” (sửng sốt, mất trí)
    5. Danh từ “ekstasis” (sự sửng sốt, sự kinh ngạc)
Kết luận

27.4.20

Hôn nhân và gia đình trong Tin Mừng Gio-anTác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 27 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. “Rượu hảo hạng” trong đời hôn nhân (2,1-12)
II. “Sinh con” và “làm con”
    1. Cơn đau và niềm vui khi sinh con (16,21)
    2. Được sinh ra một lần nữa (3,1-8)
    3. Sinh ra làm con Thiên Chúa (1,12-13)
III. Gia đình ruột thịt và gia đình người tin
    1. Gia đình mới khai sinh từ thập giá (19,25-27)
    2. Trở thành anh chị em trong gia đình mới
    3. Ai là cha, Thiên Chúa hay quỷ? (8,31-44)
Kết luận

26.4.20

Xa-tan, quỷ, Ác thần, tà thần trong Kinh Thánh
Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 26 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Từ ngữ
    1. Xa-tan (Satanas), quỷ (diabolos)
    2. Quỷ (daimonion), thần ô uế (pneuma to akathaton)
    3. Ác thần (ponêros), tà thần (pneuma to ponêron)
II. Xa-tan, quỷ (diabolos) trong Cựu Ước và giữa hai Giao Ước
    1. Xa-tan trong thế giới con người
    2. Xa-tan ở thượng giới, tiến triển qua ba bước
        a) Vai trò “công tố viên” trước toà ở thượng giới
        b) Thử thách con người
        c) Đưa tội vào thế gian
III. Xa-tan, quỷ (diabolos) trong Tân Ước
    1. Trong Tin Mừng Nhất Lãm
    2. Trong Tin Mừng Gio-an
    3. Trong sách Khải Huyền
IV. Quỷ (daimonion) trong Cựu Ước và giữa hai Giao Ước
V. Quỷ (daimonion), thần ô uế, Ác thần, tà thần trong Tân Ước
    1. Trong bốn Tin Mừng, Kh và Cv
    2. Ác thần (ponêros) và Xa-tan
    3. Những việc xấu xa (ponêra ta erga)
Kết luận

25.4.20

Ai là mục tử, ai là đàn chiên? (Ga 10,11-18; 21,15-17)


Tác giả: Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com
Cập nhật, ngày 25 tháng 04 năm 2020.


Nội dung

Dẫn nhập
I. Ai là mục tử?
    1. Bản văn Ga 10,11-18, bối cảnh và từ ngữ
    2. Mục tử tốt
    3. Hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên
    4. Một đàn chiên, một mục tử duy nhất
II. Ai là đàn chiên?
    1. Dân Thiên Chúa
    2. Môn đệ Đức Giê-su
    3. Những ai chưa biết mục tử tốt
    4. Chiên nghe tiếng mục tử tốt
III. Được giao phó sứ vụ chăn dắt đàn chiên
    1. Bản văn 21,15-17 và từ ngữ
    2. Điều kiện chăn dắt đàn chiên
Kết luận