29/10/2010

Giới thiệu sách: CÚ PHÁP Hy Lạp Tân Ước

Nxb. Phương Đông, khổ 14 x 20 cm, 460 trang
Sách học tiếng Hy Lạp Tân Ước (phần nâng cao)


Hình bìa trước:
Hẻm núi Avdat trong hoang mạc Negev, Israel ngày nay
Hình bìa sau:
Sơn dương trên sườn núi Avdat, Israel ngày nay


 
Nội dung: 

Tập sách Cú pháp Hy Lạp Tân Ước bàn về cách hành văn tiếng Hy Lạp. Các sách trong bộ Tân Ước đều viết bằng tiếng Hy Lạp. Hiểu cách hành văn tiếng gốc của bản văn giúp thưởng thức được nét hay, nét đẹp của Lời mặc khải.

Cú pháp (syntaxe) tiếng Hy Lạp: “suntaxis” có nghĩa: “trật tự”. Vì thế, cú pháp tìm hiểu trật tự của câu, các thành phần trong câu như: Danh từ, tính từ, động từ, mạo từ… và ý nghĩa của chúng.

Tập sách Cú pháp Hy Lạp Tân Ước (phần nâng cao) được trình bày chi tiết từng phần, có thể dùng làm giáo trình dạy học tiếng Hy Lạp nâng cao.

Phần CÚ PHÁP này không bàn về NGỮ PHÁP. Phần trình bày về cấu tạo từ, các biến cách và cách chia động từ được trình bày trong tập sách Ngữ pháp Hy Lạp Tân Ước (phần căn bản).


Xin trân trọng giới thiệu đến độc giả.


Ngày 29 tháng 10 năm 2010
Giu-se Lê Minh Thông, O.P.
http://leminhthongtinmunggioan.blogspot.com/2010/10/sach-102010-cu-phap-hy-lap-tan-uoc.html
Email: josleminhthong@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét