29/09/2020

Bản đồ Đất Thánh và thành Giê-ru-sa-lemĐất Thánh

Vùng đất Pa-lét-tinPa-lét-tin thời Tân Ước 
(bản đồ lấy trong Bible de Jérusalem)Thành Giê-ru-sa-lem thời Tân Ước
Nước Israel ngày nay
Thành phố cổ Giê-ru-sa-lem ngày nayThành cổ Giê-ru-sa-lem ngày nay
(bản đồ vệ tinh dưới đây lấy trong trang web của Ít-ra-en)Khu vực Đền thờ Giê-su-sa-lem ngày nay 
Phía Bắc thành cổ Giê-ru-sa-lem, cách cổng Damas (Damascus Gate) 400 m, 
là nơi ghi nhớ thánh Tê-pha-nô tử đạo.
Hiện nay là tu viện với vương cung thánh đường thánh Tê-pha-nô 
(Monastère et Basilique saint-Étienne) thuộc Dòng Đa Minh, trong đó có 
Trường Kinh Thánh và Khảo cổ của Pháp tại Giê-ru-sa-lem
(École biblique et archéologique française de Jérusalem).Phía Nam Thành Giê-ru-sa-lem cổ, ngoài Cổng Xi-on (Zion Gate),
mái vòm bên trái là Đan viện và nhà thờ Đức Mẹ Ngủ (Dormition Abbey),
mái vòm bên phải là nhà thờ Saint Peter in Gallicantu, 
ghi nhớ nơi Đức Giê-su ra trước Thượng Hội Đồng 
và Phê-rô chối Thầy ba lần nhưng sau đó hối hận và khóc. 
Tiếng La Tinh “Gallicantu” có nghĩa là "gà gáy".
Vào thời Đức Giê-su, hai nơi này ở trong tường thành Giê-ru-sa-lem.Trong thành cổ Giê-ru-sa-lem ngày nay, về phía Tây, 
trong khu Ki-tô giáo (Christian Quarter)
 có khu vực “nhà thờ Mộ Thánh” (Church of the Holy Sepulchre)  
nơi Đức Giê-su chịu đóng đinh, chôn trong mộ và Phục Sinh.
Ở trung tâm mái vòm lớn là mộ Đức Giê-su,
mái vòm nhỏ hơn là nóc nhà thờ Mộ Thánh.
Phía dưới mái vòm nhỏ thứ ba, bên phải hai mái vòm trên 
và có khoảng trống chung quanh là 
nhà nguyện thánh Helena, ghi nhớ nơi tìm thấy thánh giá đóng đinh Đức Giê-su. 
Bên trong mái vòm lớn, ở giữa là Mộ Thánh Đền (Edicule) Mộ Thánh, bên trong là mộ Đức Giê-su, nơi Người Phục Sinh.Nóc nhà thờ bên cạnh Mộ Thánh có mái vòm nhỏ 
thuộc Giáo hội Chính thống Hy-lạpGôn-gô-tha, nơi Đức Giê-su chịu đóng đinh1 nhận xét: