30/10/2013

Ga 4,44: “Chính Đức Giê-su đã làm chứng rằng: ‘Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình’”Nội dung

I. “Ngôn sứ không có thế giá tại quê hương mình” (Ga 4,44b)
   1. Tin Mừng Gio-an (Ga 4,43-45)
   2. Tin Mừng Nhất Lãm (Mc 6,1-6; Mt 13,53-58; Lc 4,14-30)
      a) Mc 6,1-6
      b) Mt 13,53-58
      c) Lc 4,14-30
   3. Ga 4,44 và Tin Mừng Nhất Lãm
II. Tìm hiểu Ga 4,44 trong bối cảnh Tin Mừng Gio-an
   1. Tình trạng bản văn Ga 4,44
   2. Đức Giê-su bị khước từ ở Ga-li-lê hay Giu-đê?
      a) Đức Giê-su bị khước từ ở Na-da-rét miền Ga-li-lê
      b) Đức Giê-su bị khước từ ở Giu-đê
   3. Đức Giê-su đến nhà mình, nhưng người nhà không đón nhận (Ga 1,11)
III. Kết luận

13/10/2013

Bản dịch Kinh Thánh tiếng Anh dùng trong Hội Thánh Công GiáoCó thể kể đến ba bản dịch:
1- Bản dịch Revised Standard Version - Second Catholic Edition, 2006 (RSV-SCE). Online:
https://www.ewtn.com/devotionals/biblesearch.asp
Bản dịch này có thể dùng để học hỏi Kinh Thánh.


2- Bản dịch New American Bible, Revised Edition, 1991 – Present (NAB-RE). Online: http://usccb.org/bible/books-of-the-bible/
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ dùng trong Phụng vụ.

3- Bản dịch New Jerusalem Bible (NJB). 
Online http://www.catholic.org/bible/

Có thể tìm hiểu thêm về các bản bản dịch này trên Web.
Xem các bản gốc Kinh Thánh và các dịch khác tại mục:
Bản văn KINH THÁNH.

Ngày 12 tháng 10 năm 2013.
Giuse Lê Minh Thông, O.P.
Email: josleminhthong@gmail.com