21/04/2013

Mc 12,38–13,2: Kinh sư, bà goá và Đền Thờ
Nội dung

I. Bản văn Mc 12,38–13,2
   1. Hãy coi chừng các kinh sư (12,38-40)
   2. Bà goá nghèo và người giàu (12,41-44)
   3. Đức Giê-su tiên báo Đền Thờ bị phá huỷ (13,1-2)
II. Bối cảnh, phân đoạn và cấu trúc Mc 12,38–13,2
   1. Bối cảnh
   2. Phân đoạn
   3. Cấu trúc
III. Chú thích Mc 12,38–13,2
IV. Phân tích
   1. Tố cáo các kinh sư
      a) “Nuốt hết nhà cửa của các bà goá” (12,40a)
      b) “Làm bộ cầu nguyện lâu giờ” (12,40b)
   2. “Gọi các môn đệ lại” (12,43)
   3. Ý nghĩa việc dâng cúng của bà goá (12,44)
      a) Tố cáo các kinh sư qua việc làm của bà góa
      b) Gợi về thân phận của Đức Giê-su
      c) Lời mời gọi các môn đệ dấn thân đến cùng
   4. Báo trước Đền Thờ sẽ bị sụp đổ (13,1-2)
V. Kết luận

07/04/2013

Tin Mừng Mác-cô: Tin Mừng của sự ngạc nhiênNội dung

I. Động từ “thambeô” (sững sờ, kinh ngạc, kinh hoàng)
II. Động từ “ekplêssô” (sửng sốt, kinh ngạc)
III. Động từ “existêmi” (sửng sốt, mất trí)
IV. Danh từ “ekstasis” (sự sửng sốt, sự kinh ngạc)
V. Kết luận