5 octobre 2011

Hướng dẫn đặt câu hỏi


Với ước mong độc giả tìm được niềm vui và thú vị khi đọc bản văn Kinh Thánh, mục này nhằm giải đáp phần nào những thắc mắc của độc giả trong quá trình áp dụng phương pháp phân tích thuật chuyện và cấu trúc vào bản văn Kinh Thánh. Dưới đây là đôi điều về mục giải đáp thắc mắc.

1. Về lý thuyết và áp dụng phương pháp, xem tài liệu: Phân tích thuật chuyện và cấu trúc áp dụng vào Tin Mừng thứ tư.
 
2. Độc giả có thể trình bày ngắn gọn những câu hỏi về phương pháp đọc Kinh Thánh liên quan đến phân tích bản văn theo lối tiếp cận thuật chuyện và cấu trúc, sau đó gửi về email: josleminhthong@gmail.com

3. Các câu hỏi có thể xếp thành hai loại: (a) Câu hỏi về phương pháp phân tích thuật chuyện và cấu trúc. (b) Câu hỏi về những khó khăn khi phân tích một bản văn cụ thể.

4. Trong thời gian sớm nhất, tác giả sẽ cố gắng giải đáp phần nào các câu hỏi theo khả năng giới hạn của mình.

5. Những thắc mắc và trả lời chung cho nhiều người sẽ được đưa lên blog để chia sẻ với mọi người.Giu-se Lê Minh Thông, O.P.

Các giải đáp thắc mắc