21 octobre 2010

Các sách đã xuất bản

Nxb. Phương Đông, 2010, 276 tr. 
Giá bìa: 30.000 đvn


02. [05/2010] TÌNH YÊU và TÌNH BẠN trong Ga 15,9-17, 
Nxb. Phương Đông, 2010, 316 tr. 
Giá bìa: 35.000 đvn

03. [07/2010] KHỦNG HOẢNG và GIẢI PHÁP cho các môn đệ trong Tin Mừng thứ tư,  
Nxb. Tôn giáo, 2010, 316 tr. 
Giá bìa: 37.000 đvn

04. [08/2010] Phân tích THUẬT CHUYỆN và CẤU TRÚC áp dụng vào Tin Mừng thứ tư, 
 Nxb. Phương Đông, 2010, 228 tr. 
Giá bìa: 25.000 đvn


05. [09/2010] Đấng PA-RÁC-LÊ – Thần Khí sự thật – trong Tin Mừng thứ tư, 
Nxb. Tôn Giáo, 2010, 376 tr. 
Giá bìa: 43.000 đvn


06. [09/2010] YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần I,  
Nxb. Phương Đông, 2010, 400 tr. 
Giá bìa: 45.000 đvn


07. [09/2010] YÊU và GHÉT trong Tin Mừng Gio-an, Phần II,  
Nxb. Phương Đông, 2010, 400 tr. 
Giá bìa: 45.000 đvn


08. [10/2010] CÚ PHÁP Hy Lạp Tân Ước,  
Nxb. Phương Đông, 2010, 460 tr. 
Giá bìa: 45.000 đvn

 
09. [02/2011] NGỮ PHÁP Hy Lạp Tân Ước, 
Nxb. Phương Đông, 2011, 460 tr. 
Giá bìa: 45.000 đvn 
 


10. [04/2011] Bản văn Gio-an, TIN MỪNG và BA THƯ, Hy Lạp – Việt,  
Nxb. Tôn giáo, 2011, 340 tr. 
Giá bìa: 40.000 đvn
Nxb. Phương Đông, 2011, 236 tr.
Giá bìa: 30.000 đvn

Nxb. Tôn Giáo, 2011, 288 tr.
Giá bìa: 35.000 đvnGiu-se Lê Minh Thông, O.P. 
Email: josleminhthong@gmail.com