20/10/2010

Địa chỉ nhà sách và các loại sáchSách có bán tại các địa chỉ:

NHÀ SÁCH ĐỨC BÀ HÒA BÌNH (Nhà thờ Đức Bà)
1, Công Xã Paris, Q. 1, Tp. HCM.
Đt. (08) 382 507 45

NHÀ SÁCH ĐỨC MẸ (Dòng Chúa Cứu Thế)
38, Kỳ Đồng, Q. 3, Tp. HCM.
Đt: (08) 384 395 40 – 384 386 07CÁC LOẠI SÁCH:

- Sách học tiếng Hy Lạp để đọc Tân Ước bằng tiếng gốc:


- Bản văn Tân Ước


- Tìm hiểu Tin Mừng Gio-an Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét